Cluburi locale‎ > ‎

Leo Club Iasi "Amon"

Prezentare Club LEO "Amon" Iaşi

Printre cele mai tinere cluburi Leo, înfiinţat abia în luna noiembrie a anului 2011, LEO Amon a apărut din dorinţa noastră de a ajuta, din prietenie şi din încrederea în viitor şi în faptul că orice se poate schimba şi îmbunătăţi când ai destulă voinţă.

Cine suntem noi? 21 de tineri de la diferite licee din Iaşi, cu diferite vârste, cuprinse între 15 şi 18 ani, plini de iniţiativă, creativitate și entuziasm. Datorită acestui colectiv tânăr, cu vervă şi imaginaţie deosebită, ideile curg mereu, organizarea fiind partea mai complicată, fără să ne cauzeze totuşi probleme. Dorim ca acţiunile noastre să fie cât mai multe, reuşite şi variate, iar în viitor să avem un portofoliu complet, cu activităţi care au în vedere ajutarea unor persoane fără posibilităţi, atât în plan financiar, material, prin donaţii şi acţiuni, cât şi în plan psihologic, prin discuţii şi legarea unor prietenii, protejarea mediului, răspândirea culturii şi a artei.

Vrem să ne implicăm în viaţa comunităţii locale şi naţionale cât mai mult, această implicare dându-ne ocazia nouă, de asemenea, să ne dezvoltăm ca individ şi ca grup de prieteni.       

Încă tineri, abia învăţăm ce înseamnă cu adevărat munca în echipă şi spiritul lionistic, însă acestea ne cuprind treptat, iar noi nu putem spune decât cu mândrie că facem parte dintr-un Club Leo – LEO Amon Iaşi.

 

LEO Club "Amon" Iaşi Description

Among the youngest Leo Clubs, founded recently, in 2011’s November, LEO Amon was born from our desire to help, from friendship and from the belief in a better future and in the fact that anything can be changed and improved if you have the necessary willpower.

Who are we? 21 young girls and boys, from different high schools in Iaşi, with different ages between 15 and 18, full of initiative, creativity, enthusiasm. Because of this young colective, with verve and wild imagination, the ideas keep flowing, organizing them being the hardest part, done without any problems, though. We want our actions to be as many, as successful and as various as they can be, and in the future we hope we’ll have a complete portofolio, with activities which consist of helping people in need, both financially, through donations and different actions, and psychologically, through conversations with them and establishing friendly relationships, protecting the environment and spreading culture and art.

We want to be involved as much as we can in the life of our local and national community, this involvement also giving us the opportunity to grow as individuals and as a group of friends.

Still young, we are just learning what team work and the lionistic spirit really mean, but they are embracing us gradually and we can say only with pride that we’re part of a Leo Club – LEO Amon Iaşi.

Forma actuală a clubului LEO AMON Iași:


1. Akad Nada – trezorier, 15 ani, elevă la Colegiul Național Iași

2. Angheluță Antonia – președinte, 15 ani, elevă la Colegiul Costache Negruzzi Iași

3. Bosianu Ștefan – membru, 16 ani, elev la Colegiul Costache Negruzzi Iași

4. Ciobanu Gheorghe – membru, 16 ani, elev la Liceul de Informatică Grigore C. Moisil Iași

5. Ciobanu Octavian – membru, 18 ani, elev la Colegiul Costache Negruzzi Iași

6. Cristuș Miruna – membru(responsabilă cu blogul), 16 ani, elevă la Colegiul Costache Negruzzi Iași

7. Dunea Ștefana – membru, 16 ani, elevă la Colegiul Colegiul Costache Negruzzi Iași

8. Ioanid Nicoleta – vicepreședinte II, 15 ani, elevă la Colegiul Costache Negruzzi Iași

9. Iov Diana – membru, 16 ani, elevă la Colegiul Costache Negruzzi Iași

10. Jolobceastai Ioana – membru, 16 ani, elevă la Colegiul Costache Negruzzi Iași

11. Mirea Sabina – membru, 15 ani, elevă la Colegiul Costache Negruzzi Iași

12. Pantilimonescu Theodor Florin – membru, 16 ani, elev la Colegiul Costache Negruzzi Iași

13. Pivniceru Alexandra – secretar, 15 ani, elevă la Colegiul Național Iași

14. Pușcașu Ilinca – membru, 16 ani, elevă la Colegiul Costache Negruzzi Iași

15. Samrin Fady – membru, 16 ani, elev la Colegiul Costache Negruzzi Iași

16. Sîrbu Maria – membru, 15 ani, elevă la Colegiul Costache Negruzzi Iași

17. Stoica Andrada – membru, 16 ani, elevă la Colegiul Emil Racoviță Iași

18. Tăbăcaru Teona – membru, 15 ani, elevă la Colegiul Costache Negruzzi Iași

19. Tărăboanță Ana – vicepreședinte I, 15 ani, elevă la Colegiul Mihai Eminescu Iași

20. Ursu Andra – membru, 17 ani, elevă la Colegiul Costache Negruzzi Iași

21. Vulpe Theodora – membru, 15 ani, elevă la Liceul Waldorf Iași


ą
2.jpg
(892k)
Silviu Vert,
Dec 28, 2011, 12:45 PM
ą
3.jpg
(933k)
Silviu Vert,
Dec 28, 2011, 12:45 PM
Comments