2% pentru LEO


Pe scurt

Completează cu datele personale Declaraţia 230 dacă ai venituri din salarii sau Declaraţia 200 dacă ai venituri (şi) din alte surse. Restul l-am completat noi!

Termenul limită până la care pot fi depuse aceste formulare la Administraţia Financiară de care aparţii este 25 mai 2016.
Formularele pot fi depuse de contabilul companiei la care eşti angajat, de tine personal la Administraţia Financiară sau trimise recomandat prin poştă.
Campania Asociaţiei Club Lions District 124 Romania, partea de tineret LEO - pentru direcţionarea 2% din impozitul anual.

Avem nevoie de voi!

Nu îi lăsaţi pe alţii să decidă în locul vostru, implicaţi-vă chiar voi!

Puteţi hotărî către cine merg 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, nu trebuie decât să completaţi un formular!

Prevederea 2% este un mecanism de transparenţă fiscală prin intermediul căruia contribuabilii -  persoane fizice pot să direcţioneze 2% din impozitul lor pe venit către o organizaţie neguvernamentală (asociaţie sau fundaţie).
 
DETALII 2%:  http://www.doilasuta.ro

În România prevederea 2% a fost inclusă în legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal. Textul legii referitor la prevederea 2% este următorul: Articolul 84, alineatul 2: “ Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câştigul net anual din transferul titlurilor de valoare, câştigul net anual din operaţiuni de vânzare cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.”

În cazul în care decideţi să ne susţineţi

  1. Sumele aferente celor 2%  vor fi direcţionate exclusiv acţiunilor noastre de voluntariat.
  2. Pentru transparenţa modului de utilizare acestor sume, câteva idei de proiecte, identificate de noi ca fiind necesare în societate, vor fi anunţate în prealabil pe acest site, dumneavoastră putând decide prin vot unde vor fi direcţionaţi banii
  3. Vom posta pe acest site un raport al modului de desfăşurare al acţiunilor.
  4. Veţi avea ocazia, de asemenea, în funcţie de locaţia desfăşurării acestor acţiuni să participaţi direct ca simpli observatori sau să acordaţi o mână de ajutor dacă doriţi.

Datele de identificare ale Asociaţiei Club Lions District 124 România


Denumire entitate nonprofit - Asociaţia Club Lions District 124 România
Cod unic de înregistrare –  9791600
Cont IBAN – RO 88 BTRL 0130 1205 A333 62XX

(Notă! Acesta este subcontul Asociaţiei Club Lions District 124 România, asociaţie sub egida căreia noi tinerii LEO ne desfăşurăm activităţile  de voluntariat, fiind  special constituit pentru gestionarea  fondurilor LEO România.)
Ċ
Ozana Buse,
May 3, 2016, 3:42 AM
Ċ
Ozana Buse,
May 3, 2016, 3:42 AM
Comments